EleCAD

Technisch Tekenbureau

Welke diensten biedt EleCAD Technisch tekenbureau aan?

Mijn werkzaamheden ‘beperken’ zich, naast de opnames op locatie, tot het échte tekenwerk, dus geen advies- of engineeringwerk. De (teken)werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

Dankzij mijn netwerk kan EleCAD, afhankelijk van uw vraag, samenwerken met, of doorverwijzen naar bedrijven die werkzaam zijn in:

Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact op.

Graag wil ik u ook wijzen op de mogelijkheid om diverse diensten/opnames te combineren.

Combivoorstel

Combivoorstel

Door samenwerking met diverse, zorgvuldig gekozen, partners is EleCAD ook in staat om combinaties samen te stellen afhankelijk van uw vraag. U heeft dan toch maar te maken met 1 contactpersoon die vervolgens de verschillende partners aanstuurt. Ander voordeel is dat we de inspecties en opname's zoveel mogelijk geclusterd uitvoeren, zodat gebruikers hiervan de minste hinder ondervinden.

Voorbeeld van zo'n combi zou kunnen zijn:
- Inmeten gebouw, al of niet met NEN2580 certificaat (meetrapportage Bruto Verhuurbaar Oppervlak);
- Inspectie NEN3140, legionella, etc. met installatietekeningen, noodverlichtingscan;
- opname aanwezige data-, telefonie-, en CAI outlets, patchkasten, kabels&leidingen,
- ontruiming-, aanvals- en veiligheidsplattegronden(blusmidd., vluchtroutes, etc) t.b.v. BHV, Calamiteiten en Gebruiksvergunning;

De combi heeft ook een praktisch voordeel. Voor elk van de hierboven genoemde inspecties/opname's heb je toch een basis nodig: de actuele bouwtekening. Het inmeten/opnemen van de actuele bouwsituatie moet sowieso plaatsvinden. Afgezien het feit dat de brandweer dit eist, vormt dat de basis voor het intekenen van installaties en calamiteitenplattegronden.